top of page

Acerca de

Zen Coaching

Individuell  Coaching

Individuell coaching er et kraftig verktøy for å komme i kontakt med dine sanne ressurser. Det lar alle som ønsker å vokse og utvikle seg selv gjøre det ved å stoppe en spiral av negative og vedvarende tanker og få et nytt perspektiv på situasjonen du opplever som utfordrende eller uklar. Dette hjelper personen til å bli bevisst deres atferdsmønstre og hvordan disse mønstrene påvirker deres forhold til seg selv og andre. Det er en tid for å ta en pause i et rom av tillit, beskyttet mot eksterne distraksjoner. Hver økt har som mål å utvikle nye ferdigheter og nye holdninger som fører til større emosjonell intelligens.

 

En coaching tilnærming

Som en coaching tilnærming forener Zen Coaching fokuset på å nå ytre mål – en nøkkelkarakteristikk ved tradisjonell coaching – med et dypere indre fokus enn det man vanligvis finner innen coaching.

Tilnærmingen er bygget på grunnleggende mindfulness-prinsipper, eller bevisst tilstedeværelse. Den er også basert på en utforskning av begrensende tro, og på våre sanne indre ressurser. Hovedmetoden er "inquiry" – en indre, fokusert utforskning basert på spesifikke spørsmål og en støttende lyttepraksis.

Ditt indre potensiale 

Mine økter er ikke basert på å løse problemer, men mer på å erkjenne vårt dyrebare og unike potensiale i oss, våre sanne drifter og våre sanne lengsler. Fra det oppfattes ikke problemer med erkjennelse og myndiggjøring som det lenger, fordi vi er i direkte kontakt med ressursene våre for å håndtere dem på den beste måten for oss.

 

Hovedformålet er å støtte anerkjennelsen av vår egen natur som bevissthet, og alle de essensielle kvalitetene ved bevissthet, som frihet, kjærlighet, styrke, kreativitet og romslighet. Gjennom denne erkjennelsen blir vi mindre identifisert med mentale posisjoner og negative vurderinger av oss selv og andre, og mer frie til å leve i styrke, fred og positive bidrag til oss selv og andre.

 

Hvis verdenen din har blitt snudd opp ned. Det du trodde var sant er ikke lenger. Du føler tap og usikkerhet om hva du skal gjøre videre. Jeg kan ikke føle følelsene dine, men jeg kan møte deg der du er og veilede deg til klarhet, autentisitet og tillit. Jeg tror at svarene allerede er inne i deg, og min rolle er å skape et trygt miljø hvor du kan utforske disse svarene og koble deg tilbake til ditt sanne jeg.

Innledende

Samtale

La oss snakke i 30 minutter om dine utfordringer og ideer og hvordan en coach kan hjelpe. Jeg vil lytte aktivt, identifisere temaer, stille spørsmål, komme med forslag og søke din mening. Jeg vil dele prosesser, historier og potensielle resultater. Du vil velge om jeg er den rette coach til å hjelpe deg med å finne svarene og den indre styrke du lengter etter. 

FotoMonaHauglid-3385A_ppA_edited.jpg
bottom of page