Coaching

Å ta imot Zen Coaching er å ha en konfidensiell lyttepartner som er fullt ut engasjert i å støtte deg i din vekst, dine mål og dine drømmer. En som tilbyr full aksept, respekt, interessert nærvær og som stiller spørsmål som støtter deg i å oppnå nye innsikter og gir deg en utfordring når det trengs.

En Zen Coach kan hjelpe med å speile med empati hva det er som foregår i et individ og som med ressurs-sterke spørsmål kan gjøre at du finner de svarene du letter etter.

 

Zen Coaching hjelper å åpne ditt potensiale, øke din prestasjon, å oppnå klarhet, fjerne selvpålagte begrensninger, få tilgang til din indre visdom og latente ressurser. Yteevnen vil øke og nye talenter kan komme frem. 

Gjennom å arbeide i en en-til-en prosess er Zen Coaching i stand til å behandle dypere, personlige spørsmål. Coaching er en formalisert, men likevel høyst personlig metode som blander utprøvde vitenskapelige teknikker for forandring med teknikker innen personlig vekst og praktiske øvelser. Ved hjelp av Zen Coaching brytes barrierer ned og du når det maksimale av ditt potensiale. Prosessen hjelper deg til å oppnå klarhet i hvem du er, hva du gjør, hvor du skal og hvorfor du gjør det.

En Zen Coach tar utgangspunkt i dine mål og er trent til å stille gode spørsmål som gjør at du ser ting klarere. Zen Coachen er en person som lytter til deg og stiller de spørsmålene som bidrar til at du selv finner svarene for å nå dine mål. Gjennom spørsmålene hjelpes du til å bryte dine gamle automatiske handlingsmønster. Gjennom å finne dine egne svar hjelpes du til å nå dine mål.

En Zen Coach er trent i å lytte, observere og skreddersy sin fremgangsmåte i forhold til dine individuelle behov. Zen Coachen søker å lokke frem løsninger og strategier fra deg ut fra en tro på at du fra naturens hånd allerede er utstyrt med de ressursene du trenger for å leve livet ditt på en god måte. Zen Coachens jobb er å hjelpe deg til å forsterke de ferdigheter, ressurser og den kreativitet som du allerede har. En Zen Coach jobber ut i fra at du har alle svarene du trenger i deg, og vil hjelpe deg å finne disse.